Education (शैक्षणिक)

जि.प. शाळा नं. १
जि.प. शाळा नं. २
जि.प. शाळा नं. ३
आझाद विद्यालय कासेगांव
सर्वोदय वस्तीगृह
आर्ट्स आणि कॉमर्स कॉलेज, कासेगांव
पुतळामाता कन्या शाळा
सरस्वती मंदिर इंग्लिश मिडीयम स्कूल
राजारामबापू पाटील कॉलेज ऑफ फार्मसी
शिवसमर्थ प्राथमिक आश्रमशाळा
लोकनेते रा. बा. पा. मूकबधिर स्कूल
एकात्मिक बालविकास सेवा योजना
जयंत वाचनालय
आझाद विद्यालय कासेगांव
एकात्मिक बालविकास सेवा योजना